Your browser does not support JavaScript!


招生考試歷史資料

本校各項招生考試歷史資料

學士班入學管道
       
繁 星 推 薦 個 人 申 請 考 試 分 發  
       
四 技 二 專 師資保送甄試  身心障礙甄試  運動績優甄試甄審
       
學士班單獨招生 學士班特殊選才 寒假 轉學考試 暑假 轉學考試
       

 

研究所(碩士班、碩專班、博士班)入學管道
       
博、碩士班甄試 碩士(專)班考試 軍人營區專班  
       
博士班招生考試      
       

 

瀏覽數